Alkylatbensin

Tät trädkrona, höga grenar och breda snår. När du beskär den ojämna naturen kan du tvingas anta onaturliga arbetspositioner, somkan vara skadliga för din kropp. Husqvarnas lätta stångsågar för professionell användning är utformade för att förhindra skador och hjälpa dig att arbeta ergonomiskt.